Ur innehållet:
Kortare vårdköer för nya patienter med vårdgaranti och kömiljard, men kroniskt sjuka får vänta längre.
Ny donation till glaukomforskningen.
Så ser Loreen ut.
Kokboken bjuder på grahamsbullar med variation.