Ur innehållet:
Inget beslut om fler kataraktoperationer – oklart vilka sjukhus som ska utföra dem.
Lundapolitiker på mörkerpromenad vill slippa gatupratarna och ha bredare ledstråk.
Susanne Permevik har fått sin femte ledarhund och vi följer med på träningen.