Ur innehållet:
Synskadade Lundabor får kommunal hjälp med postläsning.
Intel Reader gör det möjligt att läsa vad som helst, både hemma och ute på stan.
Taltidningens webbredaktör berättar hur man gör med zipfilen.
SRF Skånes ordförande Bengt Olin bemöter tidigare kritik om ledsagartjänst.