Ur innehållet:
Leta själv bland talböckerna på biblioteket med hjälp av nya AudioIndex.
Man vänjer sig vid talsyntes, tycker helsingborgsbo och uppmanar till mindre rädsla för ny teknik.
Folder med EU-fakta inläst i daisyformat.
Porträttet av Eva Nilsson fick Guldkassettens hedersomnämnande 2008.