Ur innehållet:
Rutig skjorta, färgglad byxa och safarikavaj några tips ur herrmodet.
Lönestödet föreslås höjas och renodlas.
Färdtjänsttaxan i Lund ska utredas.
37 motioner i riksdagen om funktionshindrades villkor – avslag på samtliga.