Ur innehållet:
Femton olika bolag ersätter konkursade Taxibil Syd i den skånska färdtjänsten.
Så ser de nya sedlarna ut.
Privata alternativ ska korta kön, och resan, till ögonsjukvården.
Sofie Ericsson från Sveriges radio är Månadens ansikte.