Ur innehållet:
Ändrat beteende och synpedagogutbildning i Skåne kan minska köerna till synenheten.
Nya sjukreseregler från första maj.

Klänningar är stort i dammodet i vår, gärna med gympaskor till.
Deltagarna i SRF Malmös samhällskurs har redan tillämpat nyvunna kunskaper.