Ur innehållet:
Ändrat beteende och synpedagogutbildning i Skåne kan minska köerna till synenheten.
Nya sjukreseregler från första maj.