Ur innehållet:
Palmstadens taxi i Trelleborg överklagar straffavgift.
Lund utreder att överlåta färdtjänsten till Skånetrafiken.
Region Skåne satsar 11,7 miljoner på ytterligare 1 500 kataraktoperationer.
Kraftigare klackar och gärna slejfar i vårens skomode.
Kanadensisk fotograf ger ut bok med taktila erotiska bilder.