Ur innehållet:
Sjukhussammanslagningen: Så påverkas ögonkliniken och övriga specialistavdelningar, flera inslag.
US startar kampanj för tillgänglig kollektivtrafik.
Socialförsäkringsministern ratar förslag om slopad aktivitetsersättning för unga.
Skärpning skåningar – esterna i färdtjänsten talar faktiskt tydlig svenska, tycker insändarskribent.

Lyssna på hela tidningen strömmande

Intro (1.52)

Sammanslagningen av universitetssjukhusens kliniker får konsekvenser:
Läkarflykt från ögonkliniken i Lund. (10.21)
”Diabetesvården stärks” tror ny verksamhetschef inför flytten till Malmö. (8.33)
Så påverkas de olika specialistavdelningarna när universitetssjukhusen i Lund och Malmö samordnas. (6.11)
**Arkivet om sjukhussamordningen:
Förslag om samordning väcker känslor, från 5-08 (19.19)
Läkarförening kritisk till förslaget, från 10-08 (10.08)
Regiondirektören förklarar varför, från 11-08 (11.58)
”Kompromiss skapar nya problem”, från 49-08 (8.24)

Telegram (3.28) US startar kampanj för tillgänglig kollektivtrafik * Nu byggs Pågatågsstationen i Gunnesbo om * Dokumentärfilmare har kamera i ögonhålan – tekniken kan användas i ögonproteser.

Socialförsäkringsministern ratar förslag om slopad aktivitetsersättning för unga. Husmark Persson ledde FSBD Skånes årsmöte. (9.40)

Öppnat och stängt (0.49)

SRF måste göra det möjligt för yngre att delta i aktiviteterna, anser Christian Tiberg, ny kandidat till Skånedistriktets styrelse. (6.23)

Skärpning skåningar – esterna i färdtjänsten talar faktiskt tydlig svenska, tycker insändarskribent. (4.45)

Tävling: Vinn en prenumeration på tidskriften Karavan. (2.29)

Annons (1.21) Kurs, konferens eller semester på Solhaga.

Nöjestips (4.33)

Kalendern (6.04)

Anslagstavlan regionalt (6.25), anslagstavlan mellersta/östra (5.41) och anslagstavlan norra/sydvästra (4.54).

Redaktionsrutan (1.03)