Ur innehållet:
Skånes hörselskadade ska köpa sina egna hörapparater i fortsättningen.
Posten drar in brevlådor och ändrar tömningstiderna på de som är kvar.
Regiondirektören Sören Olofsson är Månadens ansikte.
Flexibilitet är ledordet för Brobys nya bibliotek, som ännu saknar ledstråk.