Ur innehållet:
Skånes hörselskadade ska köpa sina egna hörapparater i fortsättningen.
Posten drar in brevlådor och ändrar tömningstiderna på de som är kvar.
Regiondirektören Sören Olofsson är Månadens ansikte.
Flexibilitet är ledordet för Brobys nya bibliotek, som ännu saknar ledstråk.

Lyssna på hela tidningen strömmande

Intro (1.28)

Skånes hörselskadade ska köpa sina hörapparater i fortsättningen. Alla får ett bidrag som täcker de billigaste modellerna. Barndomsdövblinda är ett av undantagen. (8.08)

Telegram (5.34) ”För dyrt.” – Posten drar in brevlådor i Malmö och ändrar tömningstiderna på de som är kvar * Språkproblem gör att Stockholms läns landsting säger upp avtalet med Samres.

Flexibilitet är ledordet för Brobys nya bibliotek. Det gäller även ledstråken – som ännu inte finns. (10.24)
**Arkivet: hör talbokstipset om Harry Bernsteins Drömmen som nämns i inslaget, från nummer 41-08

Konkurrensen mellan Malmö och Lund förfärar regiondirektören. Sören Olofsson är Månadens ansikte och beskriver sig själv, sitt arbete och sin fritid. (17.43)
**Arkivet: Sören Olofsson läser just nu Axel Odelbergs bok Äventyr på riktigt. Berättelsen om upptäckaren Sven Hedin. Den fanns med i talbokstipsen i nummer 2-09.

Öppnat och stängt (2.09)

Yngre måste lockas till SRF, anser Lovisa Hast, veckans kandidat till Skånedistriktets styrelse. (7.24)

Nöjestips (7.35)

Kalendern (6.17)

Anslagstavlan regional (7.18), anslagstavlan mellersta/östra (4.11), anslagstavlan norra (4.07) och anslagstavlan sydvästra (3.04)

Redaktionsrutan (1.02)