Ur innehållet:
Oppositionen missnöjd: ”Region Skåne måste anställa fler med funktionsnedsättningar.”
Vi sänder reportaget Aquaria som fick hedersomnämnande i Guldkassetten 2011.
2011 års grodor: Harklingar och snubbel, polska författare och svordomar.