Ur innehållet:

  • Nya restriktioner och provtagningsdirektiv.
  • Covid stoppar parasportens Malmö Open.
  • Synskadad problemlösare vill skydda valhemlighet.
  • Äktenskap och hjälpmedel. Gift par delar liv och jobb

Lyssna strömmande (spellista)
Lyssna strömmande (mp3)
Ladda ner hela tidningen (zip)

Intro. Tid 1.51

Coronaläget. Förändrade restriktioner och nya provtagningsdirektiv.Tid 2.34

Covid stoppar parasportevenemang. Malmö Open ställs in helt. FIFH:s sportchef hoppas på bättre läge framöver. Tid 5.14

Man med grav hörsel- och synnedsättning försvann på väg till Åkarp. Hittades i Malmöpark. Tid 0.52

Gratis buss för den som är över 75 och bor i Båstad. Tid 0.45

Hur blir det med färdtjänst för synskadade när Skånetrafiken tar över färdtjänsten i Kävlinge? Lagstiftningen kommer att följas, säger omsorgsnämndens ordförande. Tid 1.54

Taxibolag kräver miljonbelopp av Kävlinge kommun för avtalsbrott. Tid 1.27

Öppnat och stängt med loppislada och asiatiskt snabbköp. Tid 1.33

Synskadade problemlösaren Karl-Otto Rosenqvist idkar lobbyverksamhet på departementsnivå för att få fram hjälpmedel för hemligt personval. Tid 10.19
**Ur arkivet. Karl-Otto Rosenqvist demonstrerar sin prototyp till valhjälpmedel. Från nummer 18-2018.
**Ur arkivet. Prototyper till valhjälpmedel presenterade. Arbetet fortsätter. Intervju med SRF:s Lennart Karlsson. Från nummer 2-2022.

De är gifta med varandra och arbetar tillsammans med hjälpmedel för syn- och hörselskadade. Månadens ansikten sitter på lundaborna Karin Jönsson och Ulf Larsson. Tid 20.59

Evenemangstips med inställt, framflyttat och sådant som ändå blir av. Tid 9.40

Kalendern med parlamentsval och Paulusdag. Tid 4.58

Anslagstavlan regional: SRF Skåne.

Anslagstavlan lokal: SRF Lundabygden * SRF Malmö-Svedala * Kollektivtrafiken.

Redaktionsruta.