50-2018, 14 december

Ur innehållet:

► Habilitering och hjälpmedel blir större nämnd.
► Musikhjälpen i full gång med funkistema.
► Hur bra är det att testa att vara synskadad?
► Taltidningsredaktör i norr Månadens ansikte.
Fortsätt läsa 50-2018, 14 december

49-2018, 7 december

Ur innehållet:

► Sportanläggningar otillgängliga för funktionsvarierade.
► Danmark får ledsagning för äldre synskadade.
► Tidtabellsbyte och nya linjer i Skåne.
► Synskadade tar del av scenkonst.
Fortsätt läsa 49-2018, 7 december

48-2018, 30 november

Ur innehållet:

► Ledsagningen försvinner. LSS-utredningen sågas av SRF-ordföranden.
► Utvecklingen går åt fel håll för synskadade, säger SRF:s intressepolitiska chef.
► En miljon svenska bilister ser så dåligt att de är en trafikfara.
► Men Skånes Taltidning är bäst – igen. Vinner Guldkassetten för sjunde gången.
Fortsätt läsa 48-2018, 30 november